Strażacy z KM PSP w Elblągu, którzy chorowali na Covid-19 odpowiadając na apel Komendanta Głównego PSP, włączyli się w akcję oddawania osocza, wspomagając tym samym leczenie osób chorujących w wyniku zakażenia koronawirusem.

Komenda Miejska PSP w Elblągu w 2020 roku odnotowała ogółem 1890 interwencji, z czego:

- 584 stanowiły pożary (P),

- 1169 to miejscowe zagrożenia (MZ),

- 173 alarmy fałszywe (AF).

Strażacy poznali dziewczynkę w 2012 roku, podczas usuwania gniazda os w elbląskim hospicjum.  Strażacki Mikołaj po raz pierwszy odwiedził Angelikę, gdy miała zaledwie 6 lat.

6 grudnia br. w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu zostało zakończone szkolenie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.