W dniach 22-24 czerwca br. ramach doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego na rzece Elbląg.

04 listopada 2019 roku w Browarze Grupy Żywiec w Elblągu odbyły się ćwiczenia Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu z zakresu ratownictwa chemicznego.

W dniach 30 września – 4 październik 2019r odbył się obóz kondycyjno-szkoleniowy dla strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Elblągu wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego. W zgrupowaniu udział wzięło łącznie 11  nurków,  kierownikiem zgrupowania był d-ca SGRWN  kpt. Wojciech Kijowski.

W dniu 5 października 2019 zmiana III z JRG 1 przeprowadziła w ramach doskonalenia zawodowego ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Zajęcia odbyły się we Władysławowie, na placu Korkuć Autoczęści. 

5 września br. w Tolkmicku odbyły się ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (KSRG) pod kryptonimem „Zalew”, w których udział wzięło ponad 70 strażaków PSP i OSP w KSRG z terenu powiatu elbląskiego.